CLUBUL NAUTIC CRE BACAU

IMG_3802

In cadrul Centrului Regional de Ecologie Bacău se înfiinţează Clubul Nautic CRE Bacău. Clubul Nautic CRE Bacău are drept scop promovarea şi practicarea sporturilor nautice, ca mijloc de agrement şi recreere în natură fără impact negativ.
Membrii Centrului Regional de Ecologie Bacău pot utiliza caiacele şi echipamentele aflate în proprietatea, sau administrarea CRE, sau a persoanelor fizice şi juridice partenere în vederea practicării sporturilor nautice pentru agrement în baza legitimaţiei special eliberate în acest sens.
In vederea obţinerii legitimaţiei, membrii CRE vor prezenta următoarele documente:
– adeverinţă medicală privind practicarea sportului;
– semnarea instructajului privind utilizarea echipamentelor şi măsurile de sigurantă;
– plata cotizaţiei anuale ( 10 lei/an pentru membrii cu vârsta până la 20 de ani, inclusiv; 30 lei/an pentru membrii cu vârsta peste 20 de ani);
– acordul scris al unuia dintre părinţi, conform modelului, pentru minori;
– fotografie în format electronic ( tip buletin);

Succes !

Leave a Reply


 
Image 01 Image 01_  Image 02 Image 02_ Image 03 Image 03_ Image 04 Image 04_