REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000 „LACURILE DE ACUMULARE BUHUSI – BACAU – BERESTI”

Centrul Regional de Ecologie Bacău in calitate de Custode al ariei de protecţie specială avifaunistică sit Natura 2000 “Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” în baza Convenţiei de custodie Nr.0002/18.02.2010 încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate, deruleaza procedura de elaborare a Regulamentului ariei naturale protejate.
Rugam orice persoana fizica sau juridica interesata, sa solicite spre consultare propunera de regulament, formuland in acest sens o cerere catre adresa de e-mail: contact@naturabacau.ro.
Din perspectiva atribuţiilor şi expertizei dumneavoastră, va rugam sa exprimati un punct de vedere referitor la propunerea de Regulament şi să comunicaţi observaţiile utilizând e-mailul de contact până cel târziu joi 15 aprilie 2010.

Leave a Reply


 
Image 01 Image 01_  Image 02 Image 02_ Image 03 Image 03_ Image 04 Image 04_