ANPA : „Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic !”

DSC_2934

In urma observaţiilor formulate de numeroase asociaţii de pescuit recreativ, ANPA propune o nouă variantă de proiect de ordin pentru practicarea pescuitului recreativ şi pentru atribuirea zonelor de pescuit recreativ. Faţă de noua propunere a ANPA, reţinem următoarele aspecte:

1.       “Documentațiile depuse de solicitanți pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, vor cuprinde obligatoriu planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate.”

 

Referitor la ZONELE DE PESCUIT:

 

Grila de evaluare propusă punctează asociaţia, fără să se facă o corelaţie cu caracteristicile zonei de pescuit.

Sa presupunem că asociaţia A dispune de resurse (pază/maşini/active etc) şi întruneşte 80 de puncte, iar asociaţia B are resurse mai modeste şi întruneşte 70 de puncte. Dar asociaţia A solicit încredinţarea a 6 zone de pescuit, în timp ce asociaţia B solicită doar 2 zone. Conform sistemului de evaluare propus, asociaţia A va câştiga toate zonele de pescuit, deşi este posibil ca resursele asociaţiei A raportate la 6 zone să fie mai dispersate decât resursele asociaţiei B raportată la doar 2 zone de pescuit.

2. „Beneficiarii contractelor pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ au obligația să achite Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură o sumă egală cu 25% atât din valoarea cotizațiilor anuale încasate statutar pentru pescuitul recreativ corespunzător numărului de membri pescari recreativi ai asociației, cât și din tarifele de acces stabilite de fiecare asociație prin regulamentul propriu de desfășurare a activității de pescuit recreativ”

Referitor la COTIZAŢII ANUALE ŞI TAXE DE ACCES

Spre deosebire de sesiunea de atribuire derulată de ANPA în anul 2011, când se acordau punctaje diferite raportat la taxele de acces, grila propusă prin noul ordin nu face referire la nivelul taxei. Asociaţiile de pescuit vor impune arbitrar cotizaţii mari şi taxe de acces (pentru pescarii neafiliaţi sau cei care vor să pescuiască în zona altei asociaţii) şi mai mari. CRE Bacău consideră că prin evaluarea acestui criteriu se va genera concurenţă, astfel încât taxele perecepute pescarilor vor fi mai mici.

 

3 „Numărul mediu de membri pescari înregistraţi în documentele asociației

– până la 1.000 ( în această categorie se includ „start-up-urile”) – 10  puncte

– de la 1.001 la 3.000 – 15 puncte

– de la 3.001 la 5.000 – 20 puncte

 – mai mult de 5.000 – 25 puncte”

Referitor la “START-UP-URI”

                Deşi se acordă 10 puncte din oficiu pentru asociaţiile nou înfiinţate, sunt multe neclarităţi cu privire la modul în care sunt acestea încurajate, pentru ca restul criteriilor ii descalifica din oficiu.  Este din nou evident că evaluarea trebuie făcută raportat la zona de pescuit. O asociaţie nouă, mică, are şanse reduse de a prelua o zonă, chiar dacă optează pentru o singură zonă de pescuit, spre deosebire de o asociaţie mai mare care solicită atribuirea pentru toate zonele din judeţ.

4. „Capitolul 2: Scurt istoric a activităţii din ultimii ani ai asociaţiei de pescuit recreativ în zona/zonele de pescuit solicitate (se exceptează asociațiile de pescuit recreativ înființate în anul solicitării „start-up-urile”); 2.1.Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii; 2.2. Investiții realizate în domeniul pescuitului recreativ; 2.2. Activităţi de înbunătăţire a condițiilor de mediu, de pază și control efectuate în scopul protecției resursei acvatice vii ; 2.3. Unități de acvacultură înregistrate în RUA destinate producerii și creșterii peștelui și pescuitului recreativ; 2.3. Populările cu puiet de peşte efectuate ( cantități anuale și pe specii, larve, puiet predezvoltat, cuiburi embrionate); 2.4. Evoluţia numărului de pescari recreativi ai asociației pe ultimii ani; 2.5. Acțiuni realizate de educare a pescarilor recreativi pentru protecţia resurselor acvatice vii şi a mediului acvatic.”

 II.2 Capitolul 2 max.5 puncte 5

 

Referitor la EVALUAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI DIN ULTIMII ANI:

 

Se pare că pentru ANPA cel mai puţin contează ce au făcut asociaţiile care solicit zone de pescuit în ultimii 5 ani, deşi acest criteriu ar trebui să aibă o importanţă covârşitoare. Toate cele 5 criterii mai sus enunţate sunt evaluate cu doar 5 (cinci) puncte din 100. CRE Bacău consideră că activitatea desfăşurată în ultimii ani este o oglindă şi un indicator despre ce va face asociaţia solicitantă pentru pescari şi terbuie punctată ca atare.

 

5. „Valoarea activelor:

–          mai mici de 500.000 lei max. 5 puncte

–          între 500.000 – 1.000.000 lei max. 10 puncte

–          peste 1.000.000 lei max. 20 puncte”

Referitor la VALOAREA ACTIVELOR

In continuare ANPA favorizează AJVPS-urile printr-un criteriu lipsit de relevanţă, în condiţiile în care atât activele cât şi resursele tehnice sunt destinate gestionării fondurilor de vânătoare.

 

                In concluzie ANPA a primit să se revizuiască proiectul de ordin, dar să nu se schimbe nimic, în condiţiile în care ideea de la care s-a plecat, aceea de a favoriza AJVPS-urile, rămâne valabilă. Pentru un viitor al pescuitului recreativ  aşa cum vedem după graniţa de vest a României, este necesar să fie încurajate asociaţiile noi, asociaţiile mici, şi să existe zone de pescuit raportate la capacitatea lor, unde acestea să-şi poată desfăşura activitatea. Este necesar să se ţină cont de rezultatele asociaţiilor înregistrate până în prezent (populări, educaţie, curăţenie, promovare, pază etc.) şi să fie punctuate adecvat.  Este necesară o corelare clară între numărul de zone de pescuit solicitate şi capacitatea solicitantului ( de ex. pentru fiecare zonă de pescuit solicitată suplimentar să se aplice un coeficient de reducere a punctajului asociaţiei). Este necesar şi ca zonele de pescuit să fie corect desemnate, având în vedere corpurile de apă şi posibilitatea migraţiei, precum şi dimensiuni relative egale.

Şi este necesar să se şteargă din mintea şi intenţiile celor de la Ministerul Agriculturii şi ANPA să favorizeze AJVPS-urile cu orice preţ, pentru a putea propune cea mai bună soluţie pentru viitorul pescuitului recreativ.

Leave a Reply


 
Image 01 Image 01_  Image 02 Image 02_ Image 03 Image 03_ Image 04 Image 04_