HARTA INTERACTIVA A RETELEI EUROPENE DE ARII NATURALE PROTEJATE „NATURA 2000”

untitled


NATURA 2000 PUBLIC VIEWER este un instrument care permite vizualizarea tuturor siturilor Natura 2000 din Europa. Utilizatorul poate accesa informatii despre oricare din ele, in formularele standard fiind inscrise date despre suprafata, importanta ecologica, specii si habitate prezente etc.

În 1979 şi 1992, Guvernele Statelor din Uniunea Europeană au adoptat două acte normative destinate să protejeze resursele naturale ale Europei. Cele două directive intitulate Directiva Păsări şi Directiva Habitate au drept punct focal crearea reţelei de arii naturale protejate numită “NATURA 2000”. Directiva Păsări prevede stabilirea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA) – o categorie specifică de arie naturală protejată – în zonele importante de iernare, pe culoarele de migraţie, în locurile de cuibărit şi acolo unde îşi găsesc hrana speciile de păsări periclitate, rare şi vulnerabile.
Reţeaua Natura 2000 este formată pe lângă SPA-uri şi din Arii Speciale de Conservare (ASC). Toate statele membre ale Uniunii Europe au obligaţia să gestioneze şi să implementeze Reţeaua Ecologică NATURA 2000, astfel încât NATURA 2000 să acopere circa 20 % din teritoriul Uniunii Europene.

DSC_4837

Leave a Reply


 
Image 01 Image 01_  Image 02 Image 02_ Image 03 Image 03_ Image 04 Image 04_